Анкета

Најбољи смер у школи је:

Економски техничар
Финансијски администратор
Туристички техничар
Кулинарски техничар
Посластичар
КонобарРезултатиОстале анкете

· Најбољи смер у школи је: