Канцеларијско пословање

Предметни наставник: Јасмина Славковић, Зорица Качаревић

19 .03. 2020. Самостална израда циркуларне понуде
Задатке за самосталну израду циркуларне понуде наћи ћете овде.

30. 03. 2020. Израда посебне понуде са правом на опозив на основу датих елемената
Додатни материјал за учење  налази  се овде.
Задатке за самосталну израду посебне понуде са правом на опозив наћи ћете овде.

06. 04. 2020. Самостална израда различитих врста понуде на основу датих елемената
Додатна упутства налазе се овде: линк1, линк 2, линк 3.

13. 04. 2020. Израда поруџбине на основу датих елемената
Додтна упутства можете наћи на овом линку.

27. 04. 2020. Профактура (предрачун)
Додатни материјал за вежбање налази се овде.

30. 04. 2020. Отпремница
Додатни материјал за вежбање налази се овде и овде.

30. 04. 2020. Рачун (фактура)
Додатни материјал за вежбање налази се
овде.

04. 05. 2020. Комисијски записник 
Додатни материјал за учење и вежбање налази се овде. 

21. 05. 2020. Ургенција
Додатне информације можете наћи овде.