Наставници

Редни број
Име и презиме

Врста стручне спреме
1.     Александар Ризнић Дипл. физичар
2.     Александра Јовановић Дипл. економиста
3.     Ана Дукић Доктор економских наука
4.     Ана Малетић Српски језик и књижевност
5.     Биљана Љубић Дипл. географ
6.     Биљана Чорлија Кувар-специјалиста
7.     Бојана Лукић Дипл. математичар
8.     Бојана Ћировић Текстилни инжењер
9.     Валентина Марковић Дипл. технолог за хемију
10.   Вера Милошевић Дипл. правник
11.   Вера Стојановић Професор енглеског језика и књижевности
12.   Данијела Андријашевић Професор српског језика и књижевности
13.   Добрила Шћекић Дипл. економиста
14.   Драган Батрићевић Дипл. хемичар за истраживање и развој
15.   Драгана Анђелић Професор енглеског језика и књижевности
16.   Драгана Петровић Дипл. економиста
17.   Душица Јаковљевић Дипл. економиста
18.   Зорица Качаревић Дипл. економиста
19.   Зорица Милошевић Дипл. економиста
20.   Зорица Радисављевић Дипл. економиста
21.   Иван Ђорђевић Кувар-специјалиста
22.   Иван Игњатијевић Дипл. математичар за информатику и рачунарство
23.   Иван Милошевић Дипл. правник
24.   Ивана Јелесић Дипл. економиста
25.   Јасмина Каралић Дипл. спец. педагог
26.   Јасмина Славковић Дипл. економиста
27.   Јасминка Јовановић Дипл историчар
28.   Јелена Крстић Дипл. математичар
29.   Јелена Ћираковић Кувар специјалиста
Конобар специјалиста
30.   Јован Митић Дипл. теолог
31.   Катарина Јовановић Дипл. биолог за заштиту животне средине
32.   Љубинка Недић Професор енглеског језика и књижевности
33.   Марија Кувељић Професор енглеског језика и књижевности
34.   Марија Павловић Дипл. економиста
35.   Милан Чорлија Конобар-специјалиста
36.   Миливојка Игњатовић Дипл. економиста
37.   Милица Јовановић Професор српског језика и књижевности
38.   Миломир Остојић Виши угоститељ
39.   Милосав Булатовић Дипл. економиста
40.   Милосав Миловановић Дипл. политиколог
41.   Миодраг Миловановић Дипл. професор физичког васпитања
42.   Мирјана Алошевић Професор пољског и руског језика
43.   Мирјана Десивојевић Дефектолог и кувар-специјалиста
44.   Наташа Ђурић Дипл. математичар за информатику и рачунарство
45.   Наташа Николић Дипл. економиста
46.   Наташа Чоловић Дипл. историчар уметности
47.   Предраг Рајковић Професор физичког васпитања
48.   Сања Продановић Виши угоститељ
49.   Саша Вучићевић Професор физичког васпитања
50.   Светлана Бабић Дипл. математичар за информатику и рачунарство
51.   Славица Калиманчевић Професор руског језика и књижевности
52.   Славица Недељковић Дипл. економиста
53.   Слађана Дума Професор српског језика и књижевности
54.   Соња Павловић Професор историје и географије
55.   Тања Јанковић Конобар – специјалиста
Кувар- специјалиста
56.   Татјана Чорлија Дипл. математичар