Распоред школског звона

 
                                                                                                                                                                                    Распоред звоњења у школи
 

ПРЕ ПОДНЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ПОСЛЕ ПОДНЕ

800  – 845

Први час

1405  – 1450

850 – 935

Други час

1455 – 1540

940  – 1025

Трећи час

1555  – 1640

1045– 1130

Четврти час

1645  – 1730

1135  – 1220

Пети час

1735 – 1820

1225 – 1310

Шести час

1825  – 1910

1315  – 1400

Седми час/предчас

  

 
Школа ради у две смене.   У смени А има 11 одељења а у смени Б 12 одељења, у обе смене су ученици од првог до четвртог разреда.
 
Распоред одељења по сменама:
 

 

 

                            СМЕНА А

                                  СМЕНА Б

 

 

I/1

                 До

I/6

        II/1                    

                        До

II/6

IV/1

                 До

IV/5  

       III/1

                       До

III/6

 
 
Смене се мењају месечно.