Анкета

Најбољи смер у школи је:

Економски техничар 11% (25)
 

Финансијски администратор 23% (53)
 

Туристички техничар 18% (41)
 

Кулинарски техничар 31% (70)
 

Посластичар 11% (25)
 

Конобар 6% (14)
 





Остале анкете

· Најбољи смер у школи је: