Анкета

Најбољи смер у школи је:

Економски техничар 11% (33)
 

Финансијски администратор 25% (75)
 

Туристички техничар 21% (63)
 

Кулинарски техничар 28% (85)
 

Посластичар 9% (29)
 

Конобар 7% (21)
 

Остале анкете

· Најбољи смер у школи је: