Анкета

Најбољи смер у школи је:

Економски техничар 11% (26)
 

Финансијски администратор 23% (55)
 

Туристички техничар 18% (43)
 

Кулинарски техничар 30% (71)
 

Посластичар 11% (26)
 

Конобар 6% (14)
 

Остале анкете

· Најбољи смер у школи је: